czende

Procházka mlýnem

V našem mlýně je ucelený komplex mlýnských strojů a zařízení včetně dodávky sekernických prací od Smíchovské firmy „J. Kohout – Továrna pro stavbu mlýnů a strojů“, instalovaných v létech 1934 – 1949. Výjimku představuje pouze šrotovník (fa J. Prokopa synové, Pardubice) ze 40. let minulého století. Tento šrotovník jsme přivezli v r.1992 ze mlýna v Malých Kyšicích u Unhoště. V tomtéž roce jsme přistavěli ještě venkovní příjmovou linku na obilí a dokončili zásobník nad míchačkou mouky. Instalovali jsme také pod reformou a vysévačem nové skleněné potrubí.

Samozřejmě, že všechny stroje ve mlýně prošly důkladnou technickou prohlídkou. Dohled nad prohlídkou a technologickými opravami ve mlýně, včetně začátku mletí, měl pan Miloslav Vybral z Prahy. Šťastný pan otec Zdeněk I. Veselý mu asistoval. Sekernické dokončovací práce zajistil truhlář pan Miroslav Dolejší z Chotče, který se sem přiženil. Tato technická památka je pro nás radostí, o kterou se chceme s Vámi podělit. Stroje můžete vidět zde na virtuální prohlídce, anebo na vlastní oči, obživlé, u nás.

Úkol mlýna je následující - oddělit z obilovin obalovou vrstvu (slupku) zrn obilí od moučného jádra a toto jádro rozmělnit na různou zrnitost. Tato zrnitost mouky, společně s určitou periodou výroby, pak představuje konkrétní typ mouky.
A aby měla vyrobená mouka "jiskru", též je třeba dobrá práce těchto pomocníků:

Aspiratér

Stroj, kde se odstraňují z obilí před mletím jednak lehké nečistoty (např. sláma, prach,...), tak také rozměrově větší elementy šířkou a tloušťkou, než je standardní velikost zrna (např. kamínky, jiná velká zrna,…)

Trier válcový

Stroji se také říkalo koukolník. Odstraňují se v něm před mletím z obilí menší elementy, než je standardní velikost zrna (např. zlomky zrn, dříve koukol,…)

Loupačka

V tomto stroji dochází ještě před začátkem mletí k oloupání (obroušení) zrn obilí včetně klíčku a vousku. V klíčku zrna je obsažen mj. olej a ten, pokud by byl v mouce, tak bude docházet k jejímu žluknutí. To by mělo negativní vliv na skladování mouky.

Válcové stolice

Patří mezi nejdůležitější stroje ve mlýně. Tzv. melivo se zde rozmělňuje, když prochází mezi dvěma proti sobě se otáčejícími válci. Na obrázku se představuje Šrotovka. Ve mlýně její přítomnost doplňují z jedné strany ještě Moučná a z druhé strany Domílková / Žitná stolice.

Rovinný vysévač

Tento stroj slouží ke třídění meliva pomocí soustavy sít. Je volně zavěšen na závěsech, což umožňuje modulům se síty konat vodorovně krouživý pohyb – prosévání.

Reforma dvojitá

Stroj zvaný též jako čistička krupic. Třídí krupice podle různé velikosti pomocí sít a čistí je proudem vzduchu.

Hadicový tlakový filtr

Stroj, který je napojen na reformu. Zachycuje na vnitřním povrchu tkaninových rukávců odpadní prachovou frakci meliva z čištění krupic v reformě.

Míchačka mouky (válcová)

Stroj, ve kterém se docílí dokonalé smíchání jednotlivých tzv. pasážních mouk a tím získáme mouku typovou. Veškerá mouka je pak složením stejná - homogenní.

Kapsové výtahy (elevátory)

Pomocí nich se děje přeprava obilí, meliva a mouk ve mlýně při vlastním mlecím procesu.

Šrotovník

Stroj na zpracování odpadů ve mlýně, či k samotnému šrotování.

Transmise

Poháněná hřídel, která je usazena v ložiskách a na které je několik řemenic. Tyto řemenice (hnací) přenáší přes plochý řemen sílu na řemenice (hnané) u jednotlivých strojů ve mlýně.

Váha decimálka

Důležitý pomocník, který napomůže zajistit váhové množství uvnitř obalu s množstvím na obalu deklarovaném.

Lavice na opravy řemenů 

Pro usnadnění práce i tohoto pomocníka je třeba.

Příjmová linka obilí

Nové zařízení, které šetří čas, ruce, záda, pytle,…. proti časům dřívějším. 

 
714a21a6036vysévač 1124180707_1110200810433a134