czende

Voda ve mlýně

Aby vodní mlýn žil, musí k němu voda. Odběr vody z vodního toku již odedávna zajišťuje tzv. Vodní právo, Každý mlýn, ale např. i pila, žentour, hamr, který vodu využíval, či využívá, je povinen odběr vody dle tohoto práva dodržovat. U nás se voda přivádí ke mlýnu náhonem do mlýnské nádržky. Odtud přes stavidlo do betonové šachty (do r. 1942 na vantroky a vodní kolo), ve které je zabudována turbina. Voda, která projde turbínou, se vrací zpět do Radotínského potoka. Vodní kolo na vrchní vodu roztáčelo náš mlýn celá staletí. Poslední mělo průměr 4,8m světlou šířku koreček 87cm, radiální hloubku koreček 23cm, počet koreček 64, sílu věnců 9cm, šířku věnců 26cm, a vykonalo 5otoček / min. V provozu bylo v létech 1923 – 1942. Ještě v témže roce bylo nahrazeno Francisovou turbínou s vodorovnou hřídelí od Smíchovské fy J.Kohout. V následujícím roce 1943 bylo osazeno i pomaluběžné dynamo se silným kolektorem od fy Bartelmus-Donát, typ GD8. (Trvalý výkon: 4kW; 240V DC; 16,6A; 750ot/min.) Vyrobený stejnosměrný proud se převážně využil na osvětlení mlýna. Od r. 1951 do r. 1992 ale vše zůstalo mimo provoz. Již v r. 1992 jsme měli v úmyslu provést celkovou rekonstrukci turbiny a nahradit původní dynamo třífázovým generátorem za účelem výroby elektrické energie (střídavého proudu). Bohužel, tento úmysl jsme dokončili generální opravou až v r. 2008. Je to malá „kočička“, ale máme z ní radost. Motorem a gestorem této generální opravy byl pan RNDr. Štěpán Figar z Prahy, jemuž patří naše velké poděkování.

Několik technických údajů MVE:
Francisova turbína s vodorovnou hřídelí v betonové kašně se sestává z jednoho oběžného kola o vnějším průměru D = 390mm s 9 zalitými lopatkami. Druhou její hlavní částí je kolo rozváděcí s pohyblivými regulačními lopatkami. Max. otevření rozváděcího kola je voleno tak, aby při užitečném spádu H = 5,9m proteklo turbinou množství vody Q = 160 l/sec maximálně. Jako generátor je osazen asynchronní motor 7,5kW s 960ot/min (MEZ Mohelnice). Rozváděcí kolo je ovládáno hydraulickým agregátem a vše řídí elektrická jednotka od fy ing. Josef Čižinský.


 

 
vodni_pravodynamo 2mve 1