czende

Pečeme pro Vás

Po vzájemné dohodě pro individuální návštěvy. Jsou to především kurzy pečení, a to pečení chleba a kombinace pečení chleba a vánoček/mazanců.

Naším záměrem je, upéct chleba tak, aby naši klienti si vybavili zašlou chuť na dobrý chléb a ti později narození, aby ji objevili.
Pec na chleba máme umístěnu v budově naproti mlýnu a je společně se mlýnem nejstarší stavbou ve mlýnské usedlosti. 

Navazujeme tak na tradici pečení chleba u nás ve mlýně v létech 1929-1951, kde se chleba pekl v parní peci.
Novinky a  podrobnosti, viz též na www.mlynska-chasa.webnode.cz  
 
pec1pec2pec3pec4