czende

Typy mouk

Jednotlivé typy nabízených mouk by měly odpovídat normám jakosti. V současnosti se u nás mouky označují někdy i dlouhými obchodními názvy, které o té mouce vypovídají z jaké obiloviny je umleta a její hrubost. To ale není všechno.
V minulosti se mouky označovaly též tzv. Typovými čísly, které vyjadřují tisícinásobek procentuálního obsahu popela v sušině a tím ji jasně definují z pohledu obsahu otruby.
Příklady:
- "Žitná mouka chlebová - T 930". Toto konkrétní označení znamená, že obsahuje 0,93% popela v sušině.
- "Pšeničná mouka hladká speciál - T 530". Takto deklarovaná mouka obsahuje 0,53 % popela v sušině. Tento typ mouky je též znám pod dřívějším označením 00 (dvounulka).
Laický závěr - mouky s nižším Typovým číslem jsou získávány ze středu moučného jádra obiloviny (např. Pšeničná mouka polohrubá výběr - T 400;  Pšeničná mouka hrubá - T 450; Pšeničná mouka speciál - T530). Naopak mouky získané z periferní oblasti moučného jádra mají větší zastoupení obalové vrstvy-otruby (bílkoviny), minarálů a tudíž i vyšší typové číslo (např. Pšeničná mouka chlebová - T 1000;  Pšeničná mouka celozrnná - T 1800). Takže pozor, není "hladká, jako hladká", apod....
Vzhledem k tomu, jakou renezanci u nás zažívá domácí pečení chleba a jiných pochutin z obilovin, dovolili jsme si pro Vás, domácí pekaře, tuto malou, zamoučněnou informaci.