czende

Výtvarné dílny a kurzy

Probíhají v Turistickém návštěvnickém centru, které je součástí areálu Mlýna u Veselých.
Organizátorem činností dílen a kurzů je Mlýnská chasa, o.s.
Komplexní i aktuální nabídku viz na www.mlynska-chasa.webnode.cz